ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

  Георги Абрашев (1924-2012) хореограф
Начало

Георги Влайков Абрашев (1924-2012)
Проф. Георги Влайков Абрашев е роден на 8 март 1924г. в село Лясково – Старозагорско. Още в ученическите си години проявява особено голям интерес към изкуството и активно участва в проявите на читалищната театрална и танцова самодейност.

От 1944г. до 1945г. отбива военната си служба в 8-ми артилерийски полк в Стара Загора. Завършва ШЗО – София и получава назначение в Ескадрона на МВР в Стара Загора със званието “подпоручик” – взводен командир.
Проф. Георги Влайков Абрашев е роден на 8 март 1924г. в село Лясково – Старозагорско. Още в ученическите си години проявява особено голям интерес към изкуството и активно участва в проявите на читалищната театрална и танцова самодейност.

От 1944г. до 1945г. отбива военната си служба в 8-ми артилерийски полк в Стара Загора. Завършва ШЗО – София и получава назначение в Ескадрона на МВР в Стара Загора със званието “подпоручик” – взводен командир.

През 1947г. завършва с отличие националния курс за ръководители на самодейни театрални и хореогравски колективи. Веднага формира своя танцова група към духовата музика на МВР – Стара Загора. Там за кратко време създава програма.

През 1948г. Георги Абрашев започва работа в професионалния ансамбъл за песни и танци МВР – София, като танцьор и заместник на хореографа Любен Георгиев. Тук прави и първата си постановка “Тракийска сюита” по музика на Димитър Петков.

В периода 1950 – 1955г. следва висше образование в Московския театрален институт – ГИТИС, в балетмайсторския факултет, в класа на проф. Анатолий Василевич Шатин, по специалността “режисьор – балетмайстор”, която завършва с пълно отличие.

1956 – 1963г. работи като балетмайстор и главен балетмайстор (1962г.) в държавния музикален театър “Стефан Македонски” – София, където осъществява два многоактни балета: “Шурале” – муз. Фарид Яргулин и “Сребърните пантофки” – муз. Парашкев Хаджиев, както и танците на девет оперни спектакли:
-“Българи от старо време” (1959)
-“Парижки живот” (1961)
-“Принцесата на цирка” (1960)
-“Младостта на маестрото” (1957)
-“Мадам Санжен” (1959)
-“Хубавата Елена” (1963) и др.

1957 -1959г. паралелно работи като главен балетмайстор и в ансамбъла на БНА /ансамбъл на Българската Народна Армия/, където е осъществил десет танцови постановки.

Работата му в театъра и ансамбъла е добре отразена в пресата и положително оценена в критиката. В юбилейния албум “15 години ансамбъл Народна Армия” е написано буквално:
“С постановките на Георги Абрашев се внесе по-голямо разнообразие – наред с голeмите постановки в програмите се включват редица групови и камерни танци. На голям успех се радват и постановките -“Шопска сюита”, “Тракийски танц”, “Танц с рози”, “Танц на Баските”,“Хоруми”, “Сеячи”

Добруджанският ръченик “Сеячи” е носител на златен медал от първия конкурс на професионалните ансамбли – София (1958г.)

През периода 1964 – 1971г. Георги Абрашев работи в Алжир въз основа на културната спогодба между двете страни, за оказване компетентна помощ на Алжирския национален театър – /T. N. A/ по проблемите на фолклора. Открива хореографско училище и обучава професионални изпълнителски кадри. Паралелно с това създава и репертоар от 17 хореографски композиции на алжирска тематика. На края 1967г. създава професионалния Алжирски ансамбъл за национални танци и песни, който за кратко време е гастролирал в 25 страни с над 380 участия в страната и чужбина и е получил: Първа награда – златен медал на Фестивала на средиземноморските страни в Испания – Аликанте 1968г. и втора награда – сребърен медал на Първия Панафрикански фестивал в Алжир – 1968г. Работата на автора е високо оценена в доклада на генералния директор на алжирските народни театри г-н Мустафа Катеб до нашето посолство, като важен етап в развитието на Алжирската национална култура.

През 1972г. полага основите на Полувисшето хореографско образование в България с откриването на Полувисшия институт за музикални и хореографски кадри – София /1972 – 1982г./, в който е заместник директор и преподава специалните дисциплини:
-“Постановъчна работа на хореографа”
-“Актьорско майсторство”
-“Режисура”

В същата тази 1972г. е назначен за главен ръководител и директор на балета на Софийската народна опера, която длъжност изпълнява до 1976г.

През 1974г. Георги Абрашев, заедно с хореографа Кирил Дженев, полагат основите на Висшето хореографско образование у нас във ВМПИ – град Пловдив, където Георги Абрашев преподава специалността “Хореографска режисура” 10 години (1974 – 1984г.)

Получава званието Доцент през 1981г. В 1984г. е пенсиониран от ВМПИ -град Пловдив, поради навършване на пенсионна възраст.

1977г. поради съкращаване длъжността му в Софийската народна опера, е преведен на щат в Гл. Дирекция “Театър и музика”, с длъжноста си “Гл. Балетмайстор – на разположение”, до неговото пенсиониране през 1985г.

Следващият десет годишен период (1985 – 1995г.), Абрашев посвещава на актуалната тогава тема “Камерните танци – теория и практика” – поръчана му от Центъра за художествена самодейност специално за “Конкурса на камерните танци” в Горна Оряховица.
Написва петнадесет сценарни либрета за камерни танци на Българска тематика, някои от които успява да постави в самодейните колективи като например:
-“Трима шопа – три зевзека”
-“Сватлък” – муз. Кирил Шопов
-“Приказка за братя пръсти” – муз. Константин Шопов
-“Петльо педагог” – муз. Манол Тодоров
-“Гимназисти” – муз. Живка Клинкова и др.

През същият период написва и книгата си “Камерните форми в българската хореография”.

От 1995 – 2005г. – вече пенсионер, преподава основната дисциплина “Хореографска композиция” във факултета по изкуствата – катедра хореография на Югозападния университет “Неофит Рилски” гр. Благоевград.

През 1998г. с редовен конкурс и решение на Академичния съвет е избран за Извънреден професор по “Хореографска композиция”, а през 2002г. чрез конкурс през ВАК става редовен професор.
Има десетки публикации – статии, доклади, рецензии и участия в международни симпозиуми. Автор е на книгите:
“Камерните форми в хореографията” – С 1978г.
“Въпроси на хореографската теория” – изд. “Наука и изкуство” С 1989г.
“Композиция и форми на танца” – С 2001г.

Проф. Георги Абрашев е носител е на ордените “Кирил и Методи” – III и II степен и “Златна Лира” – на Съюза на музикалните и танцови дейци в България.
Изтегли музика за български танци и народни песни
Слушай Българска музика в:
Spotify
Apple Music
YouTube Music
Balkanfolk Music


Иван Тодоров - хореограф
Иван Тодоров
хореограф